KONTAKT

GREEN Center SI d.o.o.
Kovačeva ulica 8C
SI- 1000 Ljubljana

TEL.: +386 (0)59 012 996
FAX: +386 (0)59 012 997
GSM: +386 (0) 41 597 798

EMAIL: info@green.si

Upravljanje in vzdrževanje parkirnih sistemov

Upravljanje in vzdrževanje lahko izvajamo v obsegu pogodbenega dogovora. Dogovorimo se lahko tudi za celovito storitev upravljanja za vaš račun ali pa najem tako da z Vašim objektom ali sistemom upravljamo v celoti za naš račun.

V dogovora o upravljanju se lahko dogovorimo tudi za skupno investicijo zamenjave ali izgradnje parkirnega sistema. Pri novogradnjah se lahko vključimo že v projektiranju in na ta način prispevamo z našimi izkušnjami.

upravljanje in vzdrževanje

Za vas lahko upravljamo z vašimi parkirnimi sistemi, parkirnimi površinami, parkirišči garažami kakor tudi z drugimi objekti.  V sklopu upravljanja vam lahko ponudimo celovito storitev od pridobivanja novih strank, skrb za nemoteno delovanje, skrb za zadovoljstvo strank in pa vse do končnih analiz in predlogov izboljšav.

Nudimo tudi storitve nadzornega centra – oddaljen nadzor in upravljanje sistemov kakor tudi pomoč uporabnikom preko govorne in vizualne komunikacije. Tovrstno upravljanje sistemo pripomore k donosnosti parkirišč, ker zmanjšuje potrebno prisotnost operaterjev.

Naša paleta proizvodov in programsk opreme nam omogoča popolni nadzor sistemov na daljavo.

Za storitve imamo ustrezno usposobljen kader, lahko pa tudi zaradi ekonomičnosti storitve upravljamo preko drugih pogodbenih subjektov.

V sklopu upravljanja ali ločeno se lahko dogovorimo tudi za pogodbeno vzdrževanje sistemov v okviru katerega nudimo redno ali periodično vzdrževanje ali pa tudi samo intervencijo v primeru okvare.

Upravljamo lahko tudi z drugimi sistemi in napravami.