KONTAKT

GREEN Center SI d.o.o.
Kovačeva ulica 8C
SI- 1000 Ljubljana

TEL.: +386 (0)59 012 996
FAX: +386 (0)59 012 997
GSM: +386 (0) 41 597 798

EMAIL: info@green.si

Tehnična podpora in servis

Tehnična podpora in servis parkirnih sistemov je zagotovljen na našem naslovu z ustrezno usposobljenimi kadri. Nudimo lahko samo daljinsko tehnično pomoč,  servis na klic ali pa celovito servisiranje na podlagi pogodbenega dogovora.

Pri izvedbi naših sistemov strmimo tudi k dobri usposobljenosti kadra, kateri bo upravljal z sistemi. V fazi izvedbe tako izvedemo podrobno usposabljanje katero lahko vsebuje tudi usposabljanje za vzdrževanje sistemov.

Tehnična podpora in servis je pomeben del naše ponudbe ker le ta zagotavlja neprekinjeno delovanje sistemov. V primeru okvar pa z hitrim in učinkovitim posredovanjem zagotavlja čimkrajši izpad dohodka in zadovoljstvo strank.

Ker so naši sistemi zasnovani tako, da sami opravijo diagnostiko v primeru motenj, je vzdrževanje dokaj enostavno. Visoko usposobljeni tehniki lahko diagnosticirajo morebitno okvaro že pred odhodom na teren kar nam omogoča hitre in učinkovite intervencije v primeru servisa.

Tehnična podpora in servis

V okviru pogodbenega dogovora lahko dogovorimo tudi preventivno vzdrževanje. Pogodbeno se lahko dogovorimo za podaljšano garancijo in pa tudi vzdrževanje in servisiranje po principu vse vključeno. Z pogodbenim dogovorom lahko natančno opredelimo obseg vzdrževanja in servisiranja,  naš odzivni čas, čas odprave okvare, dobavni rok rezervnih delov itd. Materijal, rezervni deli so zagotovljeni v našem skladišču za šas i pod pogoji dogovora.

Tehnična podpora je zagotovljena v obliki klica kakor tudi na terenu in v naši servisni delavnici.