KONTAKT

GREEN Center SI d.o.o.
Kovačeva ulica 8C
SI- 1000 Ljubljana

TEL.: +386 (0)59 012 996
FAX: +386 (0)59 012 997
GSM: +386 (0) 41 597 798

EMAIL: info@green.si

Storitve

Z dolgoletnimi izkušnjami z področja urejanja mirujočega prometa in poznavanja sistemov za nadzor in upravljanje parkirišč kakor tudi poznavanju drugih nadzornih sistemov smo lahko pomemben člen v verigi snovanja tako manjših kot tudi najzahtevnejših projektov.

Svetujemo in organiziramo lahko na področju nadzornih sistemov, urejanju mirujočega prometa, organizaciji in vodenju parkirišč in garaž itd.

Za vas lahko upravljamo z vašimi parkirnimi površinami, parkirišči garažami kakor tudi z drugimi objekti.  V sklopu upravljanja vam lahko ponudimo celovito storitev od pridobivanja novih strank in pa vse do končnih analiz in izboljšav.

Nudimo tudi storitve nadzornega centra – oddaljen nadzor in upravljanje sistemov kakor tudi pomoč uporabnikom preko govorne in vizualne komunikacije.

V sklopu upravljanja ali ločeno se lahko dogovorimo tudi za pogodbeno vzdrževanje sistemov v okviru katerega nudimo redno periodično vzdrževanje in pa tudi samo intervencijo v primeru okvare.

Servis je zagotovljen na našem naslovu z ustrezno usposobljenimi kadri. Nudimo lahko samo daljinsko tehnično pomoč,  servis na klic ali pa celovito servisiranje na podlagi pogodbenega dogovora.

V okviru pogodbenega dogovora lahko dogovorimo tudi preventivno vzdrževanje, lahko se dogovorimo za podaljšano garancijo in pa tudi vzdrževanje in servisiranje po principu vse vključeno.

Z pogodbenim dogovorom lahko natančno opredelimo obseg vzdrževanja in servisiranja,  naš odzivni čas, čas odprave okvare, dobavni rok rezervnih delov itd.