KONTAKT

GREEN Center SI d.o.o.
Kovačeva ulica 8C
SI- 1000 Ljubljana

TEL.: +386 (0)59 012 996
FAX: +386 (0)59 012 997
GSM: +386 (0) 41 597 798

EMAIL: info@green.si

Storitve

Projektiranje  svetovanje in podpora na področju mirojučega prometa.

Projektiranje je del naše ponudbe kjer smo z dolgoletnimi izkušnjami z področja urejanja mirujočega prometa lahko pomemben člen v verigi snovanja najzahtevnejših projektov. Imamo dolgoletne izkušnje na področju parkirnih sistemov, kontrole pristopa za parkirišča in garaže in organiziranju ter upravljanju parkirnih hiš in parkirišč.

projektiranje

Pomembno je da že v fazi nastajanja parkirnega objekta predvidimo vse dejavnike kateri bodo kasneje vplivali na delovanje kompletnega sistema. Prav skrbno načrtovanje nam občutno zniža stroške že ob izgradnji kakor tudi kasneje pri obratovanju. Samo dobro načrtovani objekti nudijo uporabniško udobje in dobro dobro uporbniško izkušnjo.

Poznavanja sistemov za nadzor in upravljanje parkirišč kakor tudi poznavanju drugih nadzornih sistemov nam omogoča snovati in organizirati komplksne sisteme.

 

Upravljanje in vzdrževanje lahko izvajamo v obsegu pogodbenega dogovora. Dogovorimo se lahko tudi za celovito storitev upravljanja za vaš račun ali pa najem tako da z Vašim objektom ali sistemom upravljamo v celoti za naš račun.

V dogovora o upravljanju se lahko dogovorimo tudi za skupno investicijo zamenjave ali izgradnje parkirnega sistema. Pri novogradnjah se lahko vključimo že v projektiranju in na ta način prispevamo z našimi izkušnjami.

upravljanje in vzdrževanje

Za vas lahko upravljamo z vašimi parkirnimi sistemi, parkirnimi površinami, parkirišči garažami kakor tudi z drugimi objekti.  V sklopu upravljanja vam lahko ponudimo celovito storitev od pridobivanja novih strank, skrb za nemoteno delovanje, skrb za zadovoljstvo strank in pa vse do končnih analiz in predlogov izboljšav.

Nudimo tudi storitve nadzornega centra – oddaljen nadzor in upravljanje sistemov kakor tudi pomoč uporabnikom preko govorne in vizualne komunikacije. Tovrstno upravljanje sistemo pripomore k donosnosti parkirišč, ker zmanjšuje potrebno prisotnost operaterjev.

Naša paleta proizvodov in programsk opreme nam omogoča popolni nadzor sistemov na daljavo.

Za storitve imamo ustrezno usposobljen kader, lahko pa tudi zaradi ekonomičnosti storitve upravljamo preko drugih pogodbenih subjektov.

V sklopu upravljanja ali ločeno se lahko dogovorimo tudi za pogodbeno vzdrževanje sistemov v okviru katerega nudimo redno ali periodično vzdrževanje ali pa tudi samo intervencijo v primeru okvare.

Upravljamo lahko tudi z drugimi sistemi in napravami.

Tehnična podpora in servis parkirnih sistemov je zagotovljen na našem naslovu z ustrezno usposobljenimi kadri. Nudimo lahko samo daljinsko tehnično pomoč,  servis na klic ali pa celovito servisiranje na podlagi pogodbenega dogovora.

Pri izvedbi naših sistemov strmimo tudi k dobri usposobljenosti kadra, kateri bo upravljal z sistemi. V fazi izvedbe tako izvedemo podrobno usposabljanje katero lahko vsebuje tudi usposabljanje za vzdrževanje sistemov.

Tehnična podpora in servis je pomeben del naše ponudbe ker le ta zagotavlja neprekinjeno delovanje sistemov. V primeru okvar pa z hitrim in učinkovitim posredovanjem zagotavlja čimkrajši izpad dohodka in zadovoljstvo strank.

Ker so naši sistemi zasnovani tako, da sami opravijo diagnostiko v primeru motenj, je vzdrževanje dokaj enostavno. Visoko usposobljeni tehniki lahko diagnosticirajo morebitno okvaro že pred odhodom na teren kar nam omogoča hitre in učinkovite intervencije v primeru servisa.

Tehnična podpora in servis

V okviru pogodbenega dogovora lahko dogovorimo tudi preventivno vzdrževanje. Pogodbeno se lahko dogovorimo za podaljšano garancijo in pa tudi vzdrževanje in servisiranje po principu vse vključeno. Z pogodbenim dogovorom lahko natančno opredelimo obseg vzdrževanja in servisiranja,  naš odzivni čas, čas odprave okvare, dobavni rok rezervnih delov itd. Materijal, rezervni deli so zagotovljeni v našem skladišču za šas i pod pogoji dogovora.

Tehnična podpora je zagotovljena v obliki klica kakor tudi na terenu in v naši servisni delavnici.