KONTAKT

GREEN Center SI d.o.o.
Kovačeva ulica 8C
SI- 1000 Ljubljana

TEL.: +386 (0)59 012 996
FAX: +386 (0)59 012 997
GSM: +386 (0) 41 597 798

EMAIL: info@green.si

Produkti

Parkirni sistemi GREEN CENTER GP VARIANT

Izvajamo in dobavljamo napredne parkirne sisteme za zaračunavanje pobiranje parkirnine. Naša modularna rešitev omogoča, da se parkirni sistem sestavi natančno v skladu s potrebami posameznih strank. Parkirni sistemi GREEN CENTER so primerni za parkirišča vseh vrst in velikosti.

  • parkirni sistem GP VARIANT

parkirni sistem GP VARIANT:   parkirni terminali z plačilom na izhodu, uvozni parkirni terminali, avtomatska plačilne blagajn, anpr, lpr prehodni kontrolni parkirni terminali, izhodni parkirni terminali, hitra prometne avtomatska zapornice.

Parkirni sistemi GP4P VARIANT je modularni parkirni sistem za zaprta parkirišča in garaže. Osnovni moduli parkirnega sistema so vhodni terminali, izhodni terminali, ANPR , LPR , prepoznave registrskih tablic, hitre prometne zapornice ali druge zapore ( rolo vrata, potopni valj ali potopni tebrički …), ročne blagajne, avtomatske plačilne blagajne, brezgotovinske avtomatske blagajne, validatorji, programska oprema za konfiguracijo, nadzor in upravljanje, spletne in mobilne aplikacije za rezervacijo in plačilo parkirnine, programska oprema za nadzorni center. Prav modularnost parkirnega sistema nam omogoča izvedbo širokega spektra variabilnih projektov, ki so  natančno prilagojene  zahtevah in potrebah strank.

Parkirni terminali so prilagodljivi in lahko uporabljajo različne parkirne medije. Zapornice so hitre inrubustne. Parkomati in plačilne blagajne omogočajo gotovinska in različna negotovinska plačila.

Delovanje parkirišča ali garaže je mogoče organizirati z več različnimi vrstami parkirnih medijev-kartic: Barcode listki, QRcode listki, listki z magnetnim zappisom, brezkontaktnimi RFID karticami, Mifare karticami, UHF karicami dolgega dometa in pa tudi brez listkov ali kartic samo na osnovi branja registrskih tablic ANPR  LPR kamer.

Avtomatske blagajne parkirnega sistema omgočajo gotovinsko plačevanje ali  brezgotovinsko plačilo. Pri gotovinskem plačilu avtomatske blagajne sprejemajo bankovce in kovance in vračajo prav tako bankovce in kovance.  Sistem omogoča tudi brezgotovinsko plačilo na izvoznem terminalu. Vse plačilne variante tudi ustrezajo veljavni zakonodaji za davčno potrjevanje računov – davčne blagajne.

V parkirni sistem lahko vključimo tudi plačjive polnilnice električnih vozil.

Parkirni sistemi GREEN CENTER GP ECONOMY

parkirni sistem GP ECONOMY

GP ECONOMY: Uvozni parkirni terminali, plačilna blagajna ali parkomat, izvozni parkirni terminali, zapornice

Avtonomni parkirni sistemi  Economy predstavljajo ekonomično parkirno rešitev za enostavnejša parkirišča.

Parkirni sistem je zasnovan kot komplet za parkirišče z enim ali več vstopi in enim izstopom. Zaradi svojih lastnosti je primeren tako za javna kot zasebna parkirišča, službeno parkirišče, parkirišče pri nastanitvenih objektih, pri supermarketih, turističnih znamenitostih in na številnih drugih mestih. Sistem ponuja številne tarife za izbiro. Za parkiranje lahko uporabite črtno kodo ali brezkontaktno parkirno kartico.

 

ANPR LPR – prepoznava registrskih tablic ali brezkartični parkirni sistem

Sistem kamer GREEN CENTER GPP – ANPR /  LPR je zasnovan za samodejno branje in prepoznavanje registrskih tablic vozil. Gre za modul parkirnih sistemov. Deluje lahko kot samostojni brezkartični parkirni sistem ali pa v konbinaciji z drugimi mediji za identifikacijo. Ta modul lahko poveča tako udobje uporabnikov kot varnost parkirišča.

ANPR LPR

Sistem kamer omogoča strankam vstop in izstop na podlagi prebrane in priznane registrske oznake.

Kratkotrajnim uporavnikom   oz. prebrani registerski oznaki na vhodu sistem dodeli ustrezno uro vstopa. Plačilo izvedejo z vpisom ali izborom iz seznama prisotnih registrski oznak na avtomatski plačilni blagajni ali na ročni blagajni.

Za znane uporabnike registerske oznake vnesemo v sistem in jim priredimo ustrezne dostopne pravice. Na podlagi dostopnih pravic, ki so v sistemu dodeljeni določeni registrski številki, sistem odobri ali zavrne prehod.

V kombinaciji z avtomatsko plačilno blagajno je možno plačevanje parkirnine na blagajni z vnosom registrske tablice, v tem primeru lahko parkirni sistem deluje brez parkirnih listkov in kartic.

 

 

GREEN CENTER GPP – ANPR  LPR kamere so del linije parkirnega sistema GREEN CENTER GP4P VARIANT.

 Sistem senzorjev zasedenosti parkirnih mest GREEN CENTER GPP PGS, led prikaz prostih /zasedenih /rezerviranih parkirnih mest. Sistem služi za navigacijo – vodenje do prvega prostega parkirnega mesta z usmerjanjem preko LED usmerjevalnikov.

Sistem senzorjev zasedenosti parkirnih mest je tudi sistem za vodenja parkiranja. GPP PGS2  je lahko eden od modulov Green Center GP VARIANT  parkirnih sistemov ali pa deluje kot samostojni sistem.

Sistem senzorjev zasedenosti s  senzorjji detektira prosta ali zasedena parkirna mesta in jih označi z ustrezno led indikacijo. Poglavitni namen sistema je vodenje vozil pri iskanju prostih parkirnih mest v garažah. Sistem z pomočjo usmerjevalni LED tabel vozilo vodi do najbližjega prostega parkirnega mesta. Pri uporabi sistema senzorjev zasedenosti in vodenje,  znatno pripomoremo k zmanjšanju emisij izpušnih plinov.

Senzorji za prikaz zasedenosti  

GPP PGS2 podpira daljinsko upravljanje iz računalniškega nadzornega centra. Sistem se lahko spreminja, na voljo je več variant konfiguracije. Za posamezne parkirne cone sistem vodenja omogoča uporabo različnih vrst nastavitev. Parkirna mesta je mogoče rezervirati kot na primer za predplačniške uporabnike ali invalide.

Sistem za vodenje parkiranja deluje na principu ultrazvoka, lahko pa tudi na principu video nadzorne kamere.  Senzorji preko ultrazvočnega signala zaznavajo in ocenjujejo zasedenost posameznih parkirnih mest. Stanje zasedenosti je signalizirano z indikatorskimi LED lučkami. Informacijski prikazovalniki prikazujejo številčno specifikacijo zasedenosti posameznih parkirnih območij in se lahko uporabljajo tudi kot usmerjevalni element. Usmerjevalni modul zmanjša promet na parkirišču, ki ga povzročajo vozniki, ki iščejo prosta parkirna mesta. Za kupce ta sistem pomeni prihranek goriva in časa ter zmanjšuje tudi emisije izpušnih plinov.

Sistem senzorjev zasedenosti poleg zmanjšanja izpustov emisij tudi znatno izboljša pretočnost v zaprtih gražah.

 

Oseni prehodi GP4AT ali  vrtljivi križ – trirogelnik za osebni prehod na kovance ali žetone

Osebni prehodi GP4AT so celovita naprava, ki je zasnovana za nadzor vstopa in regulacijo prehodov oseb na rezervirana območja.  GP4AT se uporablja za nenadzorovano samodejno pobiranje enkratnih pristojbin za vstop oseb v rezervirana območja stavbe. Po vsakem opravljenem plačilu enota lahko kupcu izroči račun, ki ga lahko še naprej uporablja, npr. kot bon za popust. Osebni prehodi GP4AT lahko delujejo v kombinaciji z trirogelnikom ali pa krmilijo drugo ustrezno zaporo.

Osebni prehodiOsebni prehodi

Osebni prehodi GP4AT predstavljajo idealno rešitev npr. za sanitarije v javnih zgradbah, prometnih terminalih (letališča, železniške postaje, terminali javnega prevoza itd.), bencinskih črpalkah, restavracijah in kavarnah, nakupovalnih centrih, rekreacijskih in športnih centrih (športni prostori, vodni parki, bazeni , itd.), zgodovinski spomeniki, turistične znamenitosti, žičnice, muzeji, živalski ali botanični vrtovi in ​​številne druge vrste zgradb.

Naprava je popolnoma avtonomna. Za njegovo pravilno delovanje ni potrebna povezava z nadrejenim sistemom. Lahko pa se izvede povezava z drugimi ponujenimi produkti.  GP4AT lahko tako postane pomemben del obstoječega parkirnega ali sistema kontrole pristopa

 

Osebni prehodi

Trirogelniki so lahko enosmerni ali dvosmerni tako, da omogočajo prehode v obe smeri.  Vsekakor lahko za identifikacijo uporabljamo tudi vstopnice z barkodo, RFID brezkontaktne kartice in obeske ali ap po želji investitorja tudi druge medije.

PARKOMATI za plačilo parkirnine na odprtih parkiriščih PSA 3000

parkomatiParkomati so zasnovani za avtomatsko pobiranje parkirnine in za izdajo parkirnih listkov na odprtih parkiriščih oz. ulicah. Namenjeni so pobiranju parkirnine brez uporabe fizičnih zapor – zapornic.

Robustna izvedba in uporabljen material (kovinska plošča iz nerjavnega jekla) zagotavljata visoko odpornost proti poškodbam. Pakomati podpirajo tako gotovinska plačila z uporabo kovancev kot brezgotovinska plačila s kreditnimi karticami ali tudi plačila preko spletnih aplikacij. Možna je uporaba tudi plačila s čip karticami in drugimi plačilnimi sredstvi po želji investitorja. Sprejeta gotovina je shranjena v odstranljivem sefu z visoko stopnjo varnosti. Sef je zavarovan s posebnim samo-zaklepnim sistemom, ki omogoča odstranitev sefa brez dostopa do denarja.

Prilagodljive tarife omogočajo določanje parkirnine v skladu z zahtevami upravljavca parkirišča. Parkomati se povežejo z nadzornim centrom od koder jih je možno nadzorovati in upravljati. Parkomat je lahko tudi del parkirnega sistema.

Parkomat lahko kot napajanje uporabljajo bodisi standardno omrežno napetost bodisi sončne celice in delujejo avtonomno.

Kontrola pristopa – GP Access za reguliranje prehodov znanih uporabnikov

GP Access kontrola pristopa je namenjena kontroliranju in reguliranju prehodov v omejena ali plačljiva območja. Omejena območja so lahko stavbe kamor je vstop omejen z vstopnico ali plačilom.  Vstopnica je lahko trajna v obliki abonentske kartice, začasna za enkratni ali večkratni prehod ali pa kontrola pristopa lahko uporablja direktno  gotovinsko ali brezgotovinsko plačilo.

kontrola pristopa    

 

GP Access največkrat namestimo na vhodih: v plačljive sanitarije,  vhodih prireditvenih območij, garaže in drugo. GP Access se lahko uporablja kot samostojni modul kontrole pristopa, kot samostojna avtomatska blagajna ali pa v sklopu parkirnega sistema.

kontrola pristopa

Kontrola pristopa GP Access omogoča številne nastavitve dostopa. Vsakemu omejenemu območju je lahko dodeljena prilagojena stopnja nadzora za dostop. Uporabnikom lahko dodelimo različne nivoje dostopnih pravic in časovnih con. GP Access zagotavlja visok nivo zaščite pri tem pa vseeno nudi tudi veliko udobje uporabnikom.

Sistem lahko integriramo v obstoječe LAN omrežje.

Z sistemom kontrole pristopa lahko upravljamo številne mehanske in elektronske sklope in naprave kot npr. vrata, zapornice, rolo vrata, vrtljivi križ -trirogelnik, pametne inštalacije, luči, električne naprave…

Za identifikacijo lahko uporabljamo različne čitalce in medije od različnih RFID kartic in ključkov do UHF kartic visokega dosega. UHF čitalci NEDAP nam omogočajo identifikacijo iz razdalje več metrov,  kar je predvsem primerno za vozila pri intenzivnem prometu.

Hitre avtomatske prometne zapornice GPB

Hitre avtomatske zapornice Green CENTER GPB so zasnovane za omejevanje ter nadzor vstopov in izstopov vozil na cestah, voznih poteh, v prometnih conah in parkiriščih.

zapornice           Zapornica GPB

Delovanje avtomatske zapornice je krmiljeno s frekvenčnim pretvornikom. Zaporna letev – zapora je lahko dolžine od 1 do 6 metrov, je odsevna in  je lahko dodatno osvetljena z rdečim/zelenimi led trakom po celi dolžini.  Zapornico lahko opremimo semaforjem. Zapornica lahko deluje samostojno kot avtonomni element ali pa je del parkirnih sistemov GPP.  Mikroprocesorska krmilna plšča z programsko opremo omogoča številne nastavitve in načine delovanja.

Različni komunikacijski vhodi omogočajo direktni priklop različnih čitalcev, RF sprejemnikov, GSM modulov in APR LPR kamer.  Omogoča povezovanje z programskimi moduli za nadzor in krmiljenje zapornice.

Avomatska zapornica ima nastavljivo hitrost zapiranja in odpiranja od 0,8 sekunde do 6 sekund v odvisnosti od dolžine zaporne letve. Zaradi frekvenčne regulacije je odpiranje in zapiranje gladko, mehko in tiho, vse to pa pripomore tudi k dolgi življenski dobi zapornice. Zapornica omogoča direktni priklop induktivnih detektorjev, foto celic, semaforjev, opozorilnih svtlobnih oznak  in drugih zaščitnih elementov.

 

zapornice z multimedijo   Zapornica za multimedijskim ekranom za prikaz reklam in navodil uporabnikom.

Zaradi svoje odporne in robustne konstrukcije se lahko avtomatska prometna zapornica GPB uporablja za zelo intenziven promet. Z hitrostjo odpiranja 0,8 sekunde pa trenutno sodi med najhitreše zapornice na tržišču.

Zaporna letev je lahko okrogla ali pravokotna. V obeh primerih je letev ALU prašno barvana in opremljena z odsevnimi prometnimi nalepkami. Zapornico lahko opremimo z varnostnim vpetjem kar pomeni da zapora  oz. zaporna letev v primeru udara vozila odpade. Zaporo oz. zaporno letev lahko opremimo z preklopnim mehanizmom, primerno za nizke stropove v garažah.

Avtomatska zapornica    preklopna zapornica

 

Zapornica GPB je zaradi robustnosti in velike hitrosti delovanja primerna predvsem za delovanje v intenzivnem prometu. Primerna je za parkirne sisteme na javnih in privatnih parkiriščih in garažah velikih zmogljivosti, hotelskih garažah, dovoznih cestah, cestninskih postajah, na avtocestah, carinah, mostovih. Je modularna kar pomeni da jo lahko prilagodimo različnim zahtevam.

 

 

Video sistem : video analiza in video adetekcija zasedenosti parkirnih mest

video sistem

Video sistem je največkrat dodatni modul parkirnega sistema ali dodatni modul sistema parkomatov. Uporabljamo v dveh programskih načinih, načinu video analize in načinu video detekcije.

Video analiza:

Poleg prepoznave registrskih tablic ANPR / LPR je video analiza dodatni modul parkirnih sistemov. Omogoča nam , da na podlagi video analize  določamo kategorijo vozil. Kategorijo vozila največkrat določamo, ko je to potrebno zaradi različne cene parkiranja glede na kategorijo vozila.  Največkrat je potrebno določiti vrsto vozila že pred izdajo parkirnega listka lahko pa tudi pred izhodom.

S pomočjo video sistema -kamere lahko izvedemo tudi štetje vozil ali pa kontroliramo višino vozila.

 

Video detekcija zasedenosti parkirnih mest.

S pomočjo video detekcije lahko zaznavamo morebitno zasedenost parkirnih mest in zaznavamo gibanje vozil znotraj parkirne cone. Video detekcija uporabimo lahko tudi v sklopu sistema PGS2 predvsem takrat ko z zasedenosti ni moč detektirati s pomočjo UZ senzorjev.

S pomočjo video detekcije lahko upravljamo tudi ustrezno prometno signalizacijo ali obvestilne table.

 

 

 

 

Polnilnice GP4CS za električna vozila

Polnilnice GP4CS za električna vozilaso zasnovane za javno uporabo na gospodarskih parkiriščih, garažah, službenih parkiriščih, hotelih in nakupovalnih centrih.

Polnilnice naredijo parkirišče privlačnejše za obiskovalce. Polnilnica GP4CS  ima robustno samonosno konstrukcijo, zaščito pred vandalizmom in modularni sistem vtičnic. Sistem je intuitiven in enostaven za nadzor.

polnilnice     polnilnice

Za komunikacijo s polnilno postajo se uporablja komunikacijski vmesnik LAN Ethernet. Polnilna postaja dodatno podpira daljinsko upravljanje in nadzor, pošiljanje informacij na uporabniški zaslon ali za izdelavo statistike.

Polnilnica tako predstavlja enostaven vstop v svet električne mobilnosti.

Polnilnica lahko uporablja čitalce parkirnih kartic in tako znesek polnjenja prišteva znesku parkiranja. Zasnovana je tako da je združljiva z parkirnim sistemom GP VARIANT in je lahko pomemben del celovite ponudbe. Plačilo za uporabljene storitve (tako parkirnine kot plačila za polnjenje električnih vozil) se lahko izvede na istih avtomatskih ali ročnih plačilnih blagajnah.