KONTAKT

GREEN Center SI d.o.o.
Kovačeva ulica 8C
SI- 1000 Ljubljana

TEL.: +386 (0)59 012 996
FAX: +386 (0)59 012 997
GSM: +386 (0) 41 597 798

EMAIL: info@green.si

Stanovanjski in poslovni objekti

Specifičnost individualnih objektov, bodisi poslovnih ali stanovanjskih zahteva odprt  pristop, ker se največkrat zahteve posameznih uporabnikov lahko razlikujejo. Pri stanovanjskih ali  poslovnih objektih je zelo pomembna izkušnja poslovnih strank ali obiskovalcev, zato mora sistem poleg velike stopnje nadzora in varnosti biti tudi uporabniku prijazen.

Z našo parkirno tehnologijo  zagotovimo popolno kontrolo in ustrezen nadzor nad temi parkirnimi površinami uporabniku pa vseeno nudimo prijazno izkušnjo.

Top view of multi-ethnic business team staking hands over meeting table in office, copy space