PREPOZNAVA REGISTERSKIH TABLIC


Sistem prepoznave registrskih tablic je lahko samostojni sistem ali kot dodatni kontrolni modul pri parkirnem sistemu. Programska oprema na podlagi digitalne slike iz kamere prepozna in razbere registrsko tablico vozila in jo pretvori v alfanumerične znake. Na podlagi prej vnesenih registrskih tablic sistem primerja prepoznano tablico in odobri ali zavrne prehod.

Copyright